Recursos per a les ajudes econòmiques

Recursos per a les ajudes econòmiques Prestació d’incapacitat laboral temporal Indemnització per accident o malaltia professional Prestacions per incapacitat laboral permanent Pensió d’invalidesa Jubilació anticipada Pensió per fills amb discapacitat Pensió d’orfandat Pensió en favor de familiars Renda garantida a la ciutadania (RGC) Ajudes per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges Ajudes per…

Recursos per al transport privat

Recursos per al transport privat Permís de conducció i adaptació del vehicle Exempcions i reduccions d’imposats Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda Reserves públiques d’aparcament Reserves individuals d’aparcament Lloguer de vehicles adaptats

Recursos per a gestions bàsiques

Recursos per a gestions bàsiques Valoració de la discapacitat Valoració de la dependència Obtenció de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat Obtenció de la Targeta d’Aparcament Targetes per a descomptes o exempcions en temes de transports Targetes sanitàries Tramitació del DNI des del domicili

Recursos per a la vida laboral

Recursos per a la vida laboral Equips de Valoració i Orientació Serveis de Suport a la Integració Laboral Equip d’Assessorament Laboral Formació ocupacional per a persones demandants d’ocupació Bonificacions per a la contractació de persones amb discapacitat Auto-ocupación