Recursos per a gestions bàsiques

  • Valoració de la discapacitat
  • Valoració de la dependència
  • Obtenció de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat
  • Obtenció de la Targeta d’Aparcament
  • Targetes per a descomptes o exempcions en temes de transports
  • Targetes sanitàries
  • Tramitació del DNI des del domicili