Recursos per a la vida laboral

  • Equips de Valoració i Orientació
  • Serveis de Suport a la Integració Laboral
  • Equip d’Assessorament Laboral
  • Formació ocupacional per a persones demandants d’ocupació
  • Bonificacions per a la contractació de persones amb discapacitat
  • Auto-ocupación