Recursos per a les ajudes econòmiques

 • Prestació d’incapacitat laboral temporal
 • Indemnització per accident o malaltia professional
 • Prestacions per incapacitat laboral permanent
 • Pensió d’invalidesa
 • Jubilació anticipada
 • Pensió per fills amb discapacitat
 • Pensió d’orfandat
 • Pensió en favor de familiars
 • Renda garantida a la ciutadania (RGC)
 • Ajudes per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges
 • Ajudes per a productes de suport per a persones amb discapacitat
 • Ajudes de suport a l’autonomia en la pròpia llar
 • Subvenció de pròtesi
 • Deduccions en les declaracions de Renda i Patrimoni
 • Deduccions a l’Impost sobre Successions
 • Reducció de l’IVA per la compra d’un vehicle
 • Reducció de preus en el transport públic
 • Bonificacions a l’Impost sobre Béns immobles
 • Bonificacions a l’Impost de Circulació
 • Exempció de l’Impost de Circulació
 • Exempció de l’Impost de Matriculació
 • Exempció i reduccions al copagament farmacèutic
 • Subvenció de productes farmacèutics exclosos de la Seguretat Social
 • Prestacions de suport educatiu
 • Prestacions de la Fundación ONCE